Dotace na energetické úspory

05.10.2020

Získejte dotaci až 50 % na úsporu energií ve vašem podniku. Zateplujte, pořiďte tepelné čerpadlo, solární systém či světelné diody.

Pusťte se ve svém podniku do snižování energetických výdajů. Díky listopadové výzvě Úspory energie můžete získat finance na zavádění opatření pro snižování konečné spotřeby energie. S koncem současného programového období se zároveň jedná o poslední možnost žádat o dotaci ve stávající výzvě! Nenechte si tuto šanci ujít. Na výzvy z nových operačních programů si totiž budeme muset ještě nějakou tu dobu počkat.  

Na co lze získat podporu?

 1. modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 2. zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 3. modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 4. modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 5. realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 6. využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 7. snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů
 8. instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 9. instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 10. instalace akumulace elektrické energie

Kolik můžete získat?

Na výzvu jsou zatím alokovány 2 mld. Kč. Míra podpory se liší v závislosti na velikosti podniku a zvolené aktivitě. Lze očekávat, že se bude pohybovat v rozmezí 30 až 50 %. Maximální a minimální výše dotace bude upřesněna po vyhlášení výzvy.

Kdo může žádat o dotaci?

Podnikatelské subjekty

Důležitá data

 • Vyhlášení: 24. 11. 2020
 • Příjem žádostí: 24. 11. 2020-30. 6. 2021

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Odesílání...