Sběr, třídění a úprava odpadů v obcích

24.09.2018

Příjem žádostí ve výzvě pro zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů v obcích je v plném proudu.

Na začátku září odstartoval příjem žádostí ve výzvě na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. Využijte příležitost získat až 85 % dotaci z celkových způsobilých výdajů projektu. Prostřednictvím výzvy lze financovat aktivity jako je výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů; pro materiálové využití odpadů; na energetické využití odpadů; a pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Jaký je cíl výzvy?

Podpora takových způsobů nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin. Dále se výzva zaměřuje na přípravu k recyklaci odpadu a nakládání s odpady vedoucí ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu. V neposlední řadě výzva cílí na rozvoj odděleného sběru odpadů, systému odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systému.

Příjemci podpory: kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty

Místo realizace: celé Česko

Příjem žádostí: 3. 9. 2018 – 3. 12. 2018

Alokace: 800 mil. Kč


Zaujala Vás plánovaná výzva? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na našeho dotačního specialistu v této oblasti Čestmíra Hrdinku (email: hrdinka@naviga4.cz, tel.: 720 976648)

Odesílání...