Vyhlášení výzvy: Obnovitelné zdroje energie

05.08.2019

Zaveďte či rozšiřte ve svém podniku využití obnovitelných zdrojů energie. Tentokrát můžete instalovat i solární kolektory a tepelná čerpadla nebo postavit větrnou elektrárnu.

Zaveďte či rozšiřte ve svém podniku využití obnovitelných zdrojů energie. Tentokrát můžete instalovat i solární kolektory a tepelná čerpadla nebo postavit větrnou elektrárnu.


Na konci července byla vyhlášena 5. výzva programu Obnovitelné zdroje energie. Oproti minulým výzvám Vás čeká několik novinek. Dotaci lze například tentokrát získat i na instalaci solárního kolektoru a tepelného čerpadla nebo na stavbu větrné elektrárny.

Kdo může žádat o dotaci?

Malé, střední a velké podniky

Na co lze získat dotaci?

V aktuální výzvě je podporováno sedm odlišných aktivit:

 • výstavba větrných elektráren
 • instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel

 • instalace solárních termických systémů

 • vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny

 • výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

 • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

 • výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Kolik můžete získat?

Aktivita d) – vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:

 • malý podnik – až 50 % ZV

 • střední podnik – až 45 % ZV

Aktivity a), b), c), e), f) a g) – VTE, TČ, termické solární systémy, KVET z biomasy, výtopen z biomasy a MVE:

 • malý podnik – až 80 % ZV

 • střední podnik – až 70 % ZV

V případě technologie VTE je dotace na projekt poskytována min. ve výši 500 tis. Kč a max. do výše 15 mil. EUR. V případě ostatních aktivit je poskytována min. ve výši 500 tis. Kč a max. do výše plánované alokace dané aktivity.

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 26. 7. 2019

 • Příjem žádostí: 2. 9. 2019-31. 3. 2020

 

Vzhledem k velkému zájmu o podporu snižování energetické náročnosti technologických procesů, do nichž jsou zapojeny pracovní stroje a vozidla, jako rypadla, bagry, vysokozdvižné vozíky, traktory a další, budou tato opatření nově podporována jen ve Výzvě Úspory energie – úvěry. Díky jednoduššímu procesu administrace žádostí a hodnocení, by zde projekty měly být vyhodnocovány mnohem rychleji a žadatel tak dostane rozhodnutí dříve než v klasické výzvě Úspory energie.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...