Dva nové projekty pro Centrum sociálních služeb Praha

26.09.2018

V minulých dnech došlo ke schválení dvou projektů, které jsme zpracovávali pro Centrum sociálních služeb Praha.

O co se konkrétně jedná?

V obou případech jsou projekty zaměřené na modernizaci azylového domu a jejich realizace je financována z Operačního programu Praha – Půl růstu ČR.

  • Modernizace azylového domu Skloněná – projekt je zaměřen na modernizaci jednoho objektu a díky realizaci stavebních oprav interiérů dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytované sociální služby.

  • Modernizace azylových domů v objektech Škromova – projekt je zaměřen na modernizaci tří azylových domů. Díky realizaci stavebních oprav a úprav interiérů dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytovaných sociálních služeb.

 

Chtěli byste o úspěšně schválených projektech vědět více? Opět jsme pro Vás zpracovali případovou studii jednoho z projektů, kterou si můžete na našich stránkách přečíst. Najdete ji zde.

Odesílání...