Nové podnikatelské dotace v oblasti energetických úspor a odpadů

25.07.2022

Využijte dotace pro malé, střední i velké podniky v Praze i mimo Prahu.

Dotace pro podnikatele: úspory energie a nakládání s odpady

Během letních měsíců se otevírají nové dotace pro malé, střední i velké podniky v Praze i mimo Prahu v oblasti energetických úspor a odpadů. Zároveň je i několik zajímavých výzev již otevřeno a příjem žádostí probíhá. Výzvy jsou vyhlašovány v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Národního plánu obnovy

Zavádění cirkulárních řešení

 • Dotace pro malé, střední i velké podniky v celém Česku na zavádění technologií v oblasti cirkulárních řešení
 • financovat lze zavádění technologií vedoucích k předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury či omezení plýtvání druhotnými surovinami
 • Podpora 40 %

Výstavba větrných elektráren

 • Dotace pro malé, střední a velké podniky mimo Prahu na výstavbu větrných elektráren
 • Podpora 50 až 80 %

Instalace fotovoltaických elektráren

 • Dotace na instalaci nové fotovoltaické elektrárny
 • Společně s instalací budou podpořeny systémy bariérové akumulace vyrobené elektřiny a výroby vodíku elektrolýzou vody
 • Pro elektrárny s výkonem do 1 MWp i nad 1 MWp
 • Podpora 50 %

Úspory konečné spotřeby energie

 • Dotace pro malé, střední i velké mimopražské podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie
 • Financovat lze například zateplení budov, renovaci výplní, realizaci vegetačních střech či modernizaci rozvodů
 • Míra podpory 35 až 65 %

Úspora vody v průmyslu

 • Dotace na úsporu vody v průmyslu pro malé, střední i velké podniky v celém Česku
 • Podpora 40 %
Odesílání...