Zavádění nízkouhlíkových technologií

28.10.2018

Získejte dotaci na zavedení inovativních technologií v oblasti uhlíkové dopravy či výroby energie z obnovitelných zdrojů.

V průběhu listopadu by mělo dojít k vyhlášení čtvrté výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie. Podpora bude směřovat ke čtyřem skupinám aktivit, na které je celkem alokováno 900 mil. korun.

Jaké jsou podporované aktivity?

  • Pořízení elektromobilu či nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

  • Inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

  • Inovativní technologie k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě. Může se jednat například o použitý papír, sklo, kovy nebo textil.

  • Implementace technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.

Jaká je výše dotace?

Minimální absolutní dotace pro jeden projekt je 0,5 mil. Kč a maximální absolutní dotace pro jeden projekt je 100 mil. Kč. Míra podpory pro jednotlivé aktivity se liší a je stanovena v jednotlivých výzvách. Liší se i v závislosti na velikosti podniku.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: listopad 2018

  • Zahájení příjmu žádostí: prosinec 2018

  • Ukončení příjmu žádostí: květen 2019


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty. 

Odesílání...