IROP: První výzvy na jaře!

16.02.2022

První výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu již v dubnu a květnu!

IROP: Nové dotace na jaře

První dotační výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro nové období jsou plánovány již na duben a květen 2022 a pro integrované nástroje na druhou polovinu tohoto roku. Je proto ideální čas si představit hlavní změny, novinky a jiné důležité informace, které vás čekají.

V novém programovém období bude mezi operační programy rozděleno 21,08 mld. EUR z čehož 4,8 mld. EUR jde do IROP, který je tak největším programem z hlediska finanční alokace. Z celkové alokace IROP by mělo jít 22 % na integrované teritoriální investice (ITI) a 7,22 % na komunitně vedený místní rozvoj CLLD).

Řídícím orgánem i nadále zůstává Ministerstvo pro místní rozvoj a zprostředkujícím subjektem bude Centrum pro regionální rozvoj České republiky a sekce IROP s krajskými pobočkami.

Jaké jsou hlavní změny a novinky?

 • Došlo ke zvýšení podílu tematické koncentrace na zelená témata a digitalizaci
 • Větší důraz na příspěvek projektů ke zmírnění klimatických změn
 • Nová kategorizace regionů na 3 kategorie v Česku
 • Změna míry spolufinancování z EU včetně CLLD projektů
 • Aktualizované nástroje (Národní plán obnovy, Modernizační fond, Fond pro spravedlivou transformaci, CEF, úvěrové nástroje…)

Jaké budou míry spolufinancování?

Více rozvinuté regiony – 40 %

 • Praha

Přechodné regiony – 70 % / CLLD 80 %

 • Střední Čechy – Středočeský kraj
 • Jihozápad – Plzeňský a Jihočeský kraj
 • Jihovýchod –Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina

Méně rozvinuté regiony – 85 % / CLLD 95 %

 • Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj
 • Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Králové hradecký kraj
 • Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj
 • Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj

Jak budou přibližně rozděleny alokace podle témat?

 • eGovernment – 13,1 mld. Kč
 • Městská mobilita – 21,6 mld. Kč
 • Veřejná prostranství – 14,6 mld. Kč
 • IZS – 9,4 mld. Kč
 • Silnice – 10,8 mld. Kč
 • Vzdělávání – 15 mld. Kč
 • Sociální infrastruktura – 9,6 mld. Kč
 • Zdravotnictví – 10,2 mld. Kč
 • Kultura a cestovní ruch – 9,4 mld. Kč
 • CLLD – 8,5 mld. Kč
 • Technická pomoc – 2,2 mld. Kč
Odesílání...