Dotace z TA ČR v roce 2022

13.04.2022

Využijte dotace od Technologické agentury ČR směřující k podpoře výzkumu a vývoje v různých oblastech. Podpora směřuje k podnikům a výzkumným organizacím.

Dotace TA ČR 2022

Technologická agentura ČR připravila a letošní rok hned několik mezinárodních a národních veřejných soutěží směřujících k podpoře výzkumu a vývoje v různých oblastech.

Na jaké národní dotační výzvy se můžete těšit?

Doprava 2020+

 • Dotace na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti dopravy
 • Žadateli mohou být výzkumné organizace i malé, střední a velké podniky
 • Veřejná soutěž již byla vyhlášena!
 • Lhůta pro podávání návrhů projektů: 7. 4. 2022 - 1. 6. 2022

TREND „Lídři“

 • Dotace na podporu projektů, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.
 • Žadateli mohou být výzkumné organizace a podniky
 • Vyhlášení: 27. 4. 2022
 • Lhůta pro podávání návrhů projektů: 28. 4. 2022 - 16. 6. 2022

TREND „5G“

 • Dotace na podporu výzkumu a vývoje 5G technologií a vyšších.
 • Žadateli mohou být výzkumné organizace a podniky
 • Vyhlášení: 27. 4. 2022
 • Lhůta pro podávání návrhů projektů: 28. 4. 2022 - 13. 6. 2022

THÉTA

 • Měly by být vyhlášeny výzvy v prvním i druhém podprogramu
 • Dotace na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.
 • Žadateli mohou být výzkumné organizace i podniky
 • Vyhlášení: 1. 6. 2022
 • Lhůta pro podávání návrhů projektů: 2. 6. 2022 - 27. 7. 2022

Prostředí pro život

 • Měly by být vyhlášeny výzvy v prvním i druhém podprogramu
 • Dotace na projekty věnující se řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. Dotační podpora ekoinovací, technologií a postupů pro ochranu životního prostředí.
 • Žadateli mohou být výzkumné organizace i podniky
 • Vyhlášení: 29. 6. 2022
 • Lhůta pro podávání návrhů projektů: 30. 6. 2022 - 14. 9. 2022
Odesílání...