Dotace na zlepšení energetické účinnosti v podnikání

02.03.2022

Další nové dotace pro malé a střední podniky.

Dotace ENERG

Jedním z dalších programů připravených v rámci Modernizačního fondu je program ENERG. Výzvy z tohoto programu sice ještě vyhlášeny nebyly, ale i tak vám přinášíme přehled těch nejdůležitějších informací, abyste mohli nad přípravou vlastního projektu začít přemýšlet již nyní!

Na tento program by mělo být z Modernizačního fondu vyčleněno 6 % a podpora bude určená právnickým osobám (primárně malým a středním podnikům) a fyzickým osobám podnikajícím.

Dotaci bude možné získat na projekty věnující se úsporám energie v podnikatelském sektoru, realizovaná ve výrobním a technologickém procesu, na budovách a ve službách, v návaznosti na podporu poskytovanou prostřednictvím strukturálních fondů, včetně hl. m. Prahy.

Nastudujte si detailní přehled podporovaných opatření v energetických hospodářstvích podniků!

Kontakt

Odesílání...