Dotace na výzkum v oblasti dopravy

09.03.2022

Nové dotace na výzkum a vývoj v oblasti dopravy jsou tu!

Dotace TAČR: DOPRAVA 2020+

Na začátku dubna by měla být vyhlášena nová výzva z programu DOPRAVA 2020+ s možností získat dotaci až 80 % na aplikovaný výzkumu, experimentální vývoj a inovace v oblasti dopravy.

Výstupy/výsledky návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru. Projekty se mohou věnovat výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy. Může se například jednat o pozemní, vodní a leteckou dopravu (včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury).

O dotaci budou moci žádat malé, střední a velké podniky, ale také výzkumné organizace a ostatní uchazeči povolení ZD.

Žadatelé mají povinnost si vybrat jeden ze stanovených cílů programu:

  1. Udržitelná doprava
  2. Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
  3. Přístupná a interoperabilní doprava
  4. Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

 

Více i způsobilých výdajích, podporovaných aktivitách a termínech najdete zde.

Kontakt

Odesílání...