Dotace na snižování emisí stacionárních zdrojů

02.02.2022

Nové dotační příležitosti nejen pro kraje, obce a podnikatele.

Dotace - emise stacionárních zdrojů

Pro obce, kraje, podnikatele, ale i další žadatele se otevřela výzva umožňující nákup technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů a technologií vedoucích ke snížení emisí pachových látek.

Poskytnutá dotace může dosahovat až 10 mil. Kč a maximální výše podpory je stanovena na 60 %!

Příjem žádostí bude otevřen až do 15. ledna 2023.

Více o výzvě hledejte zde.

Odesílání...