Dotace na kompostéry a využití odpadů

01.03.2018

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a ekologických rizik Operačního programu Životní prostředí. Již nyní můžete zažádat o dotaci na pořízení kompostérů na bioodpad.

Dotace na kompostéry a využití odpadů

Kompostéry na biodpad

Získejte dotaci až 85 % z celkových způsobilých nákladů projektu a pořiďte kompostéry na biodpad. Prevenci vzniku odpadů se věnuje výzva č. 103, která byla vyhlášena 1. 3. 2018. Příjem žádostí bude otevřen 3. 4. 2018 a předpokládané datum ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 31. 7. 2018.

Sběr, třídění a využití odpadů

Dotaci ve výši až 85 % na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, ale i zařízení pro materiálové nebo energetické využití odpadů lze získat díky výzvě č. 104. Cílem výzvy je podpořit způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, přípravu k recyklaci odpadu a nakládání s odpady či oddělený sběr odpadů. Plánované datum vyhlášení výzvy je 1. 8. 2018 a příjem žádostí by měl být spuštěn 3. 9. 2018.

Bližší informace o Vašich dotačních možnostech v oblasti životního prostředí získáte na telefonu 720 976 648 nebo 734 621 342. Psát můžete i na email: hrdinka@naviga4.cz či hepnarova@naviga4.cz

Zdarma Vám zpracujeme analýzu Vašich dotačních možností. Těšíme se na spolupráci!

Odesílání...