Nové cíle EU pro obnovitelné zdroje a energetickou účinnost

05.12.2018

Evropský parlament schválil nový cíl v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Snahou je zvýšení energetické účinnosti a podporovány budou biopaliva druhé generace.

V listopadu Evropský parlament schválil nový závazný cíl v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Byla schválena směrnice věnující se energetické účinnosti, text směrnice o obnovitelných zdrojích energie a nařízení o správě energetické unie. Tyto tři nové právní normy jsou též součástí legislativního balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“.

Čeho dosáhneme do roku 2030?

Hlavním cílem je do roku 2030 zvýšit energetickou účinnost Evropské unie o 32,5 %. Zároveň by měl podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie dosáhnout minimálně 32 %. V důsledku by tato opatření měla přispět k úspoře financí v domácnostech a snížení závislosti EU na externích dodavatelích zemního plynu a ropy. Samozřejmě se počítá také se zvýšením kvality ovzduší a zlepšením ochrany životního prostředí.

Biopaliva druhé generace

Jedním z klíčových bodů je zavádění biopaliv druhé generace. Plánem je dosáhnout stavu, kdy bude alespoň 14 % paliva využívaného v dopravě do roku 2030 pocházet z obnovitelných zdrojů. Zavádění inovativních technologií v oblasti uhlíkové dopravy či výrobě energie z obnovitelných zdrojů se věnuje výzva Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Nízkouhlíkové technologie. Příjem žádostí u všech podporovaných aktivit již je zahájen. Díky výzvě můžete získat dotaci na pořízení elektromobilu či nabíjecích stanic, na implementaci technologie na úpravu bioplynu na biometan nebo například na zavádění inovativní technologií k získávání druhotných surovin.

Více o výzvě a všech podporovaných aktivitách na nízkouhlíkové technologie zde.


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty. 

Odesílání...