Byl prodloužen příjem žádostí ve výzvě Aplikace

06.02.2023

O dotaci ve výzvě Aplikace můžete žádat až do konce února 2023!

Dotace Aplikace: Experimentální výzkum a vývoj ve firmě

Byl prodloužen příjem žádostí ve výzvě Aplikace.

Malé, střední i velké podniky působící mimo Prahu mohou získat dotaci až 25-85% na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Finance lze využít na:

  • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu,
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu,
  • náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu,
  • náklady na materiál a komponenty,
  • paušální náklady (dodatečné režijní náklady a ostatní provozní náklady).

 

Více o výzvě v dotačním radaru.

Kontakt

Odesílání...