3D tisk na univerzitách a v sociálních podnicích

23.09.2019

Dotaci na 3D technologie mohou kromě podniků získat také výzkumná centra či sociální podniky. Čtěte více!

V jedné z předešlých aktualit jsme Vás informovali o možnostech financování 3D technologií v podnikatelské sféře. Dotaci na pořízení 3D tiskárny nicméně mohou získat i sociální podniky či univerzitní výzkumná centra.

Výrobní technologie pro sociální podniky či univerzitní výzkum

Pro realizaci projektů v Praze můžete využít například OP Praha pól růstu a mimopražské projekty lze financovat z OP Zaměstnanost.

Aktuálně se blíží vyhlášení výzvy z OP Praha pól růstu: Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV podporující snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem. Cílem výzvy je vznik a rozvoj kapacit podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Předmětem podpory je rozvoj kapacit podpůrné inovační infrastruktury (mezi ně se řadí například: vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, akcelerátory…).

Jaké jsou podporované aktivity?

  • Podpora rozvoje podpůrné inovační infrastruktury

  • Provozování inovační infrastruktury (pouze v režimu de minimis)

Kolik můžete získat?

Celková alokace výzvy je prozatím 150 mil. Kč. Výše podpory se s největší pravděpodobností bude pohybovat v rozmezí 50 až 90%, vždy podle typu žadatele a zvoleného režimu.

Kdo může žádat o dotaci?

  • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
  • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)
  • Podnikatelské subjekty
  • Nestátní neziskové organizace
  • Profesní a zájmová sdružení
  • Státní podniky

 

Cílovou skupinou jsou organizace pro výzkum a šíření znalostí a podnikatelské subjekty.

Vyhlášení výzvy: 16.10.2019

Příjem žádostí: 18.11.2019 - 15.4.2020

Chcete se dozvědět více?

Měli byste zájem o pořízení či pronajmutí 3D tiskárny, ale nevíte jak na to? Pak si nenechte ujít letošní Mezinárodní strojírenský veletrh, na kterém budeme mít stánek společně se společností 3Dees, a naši dotační experti Vám rádi poradí. Kromě odborných rad si budete moci prohlédnout některé z výrobků 3D tiskáren a samozřejmě i samotné tiskárny.

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, kterého se každý rok účastní více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Zastoupeny jsou zde všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Hlavním tématem letošního ročníku je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby (jeden z hlavních směrů inovačního procesu). Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

Kdy: 7.-11. 10. 2019

Kde: Výstaviště Brno


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...