Materiálové využití odpadů

Dotace až 85 % na materiálové využití odpadů. 

Otevřený
Dotace - Materiálové využití odpadů

Z dotačního titulu lze financovat:

zařízení na materiálové využití odpadů, vyjma skupiny odpadů 16 a skupiny odpadů 17 dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Projekty mohou být kombinovány s projekty na třídění a dotřiďování odpadů a s projekty energetického využití odpadů.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu a jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci v rozsahu podporovaných opatření
  • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení nového zařízení nezabudovaného do stavby, technologie, software atd.
  • manipulační zařízení přiměřeného výkonu a parametrů, odpovídající charakteru projektu (jako manipulační nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr, malotraktor, rypadlo/rypadlo-nakladač, pásový stroj či jiná specifická multifunkční zařízení určená primárně k jiným činnostem, než je manipulace s odpadem)

Výše podpory:

Míra podpory může být až 85 %. Výše podpory je omezena na min. 500 000 Kč a max. míra podpory je bez omezení

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

  • obce a města, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy,
  • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, státní podniky
  • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
  • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
  • zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

Kontakt

Základní informace

Do 31. 12. 2023

příjem žádostí

Pořízení zařízení na materiálové využití odpadů

na co lze čerpat

až 85 %, min. 500 tis. Kč

kolik může projekt získat

obce, města, kraje, VŠ atp.

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

Dotace až 85 % na materiálové využití odpadů. 
Odesílání...