Obnovitelné zdroje energie

Dotace pro malé a střední podniky na zavádění obnovitelných zdrojů energie. Z programu lze financovat výstavbu solárních, větrných, malých vodních elektráren a tepelných čerpadel. 

Připravuje se

Popis dotačního tituly vychází z předešlých výzev. Lze očekávat, že detaily výzev nadcházejících se mohou mírně lišit. Pro rok 2023 je zatím plánováno vyhlášení výzev OZE - malé vodní elektrárny a OZE - vtáláčení bypmetanu. Pro výzvu OZE - FVE zatím není pro rok 2023 znám termín vyhlášení.

Z dotačního titulu lze financovat:

 • výstavba větrných elektráren
 • instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel
 • instalace solárních termických systémů (instalace fotovoltaických a solárních panelů a baterií čistě pro střešní instalace na podnikatelských objektech)
 • vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
 • výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Výše podpory: 

V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic – aktivita d) – vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV

V případě opatření týkající se podporovaných aktivit a), b), c), e), f) a g) – VTE, TČ, termické solární systémy, KVET z biomasy, výtopen z biomasy a MVE:

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV

 

V případě technologie VTE dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a  maximálně do výše 15 mil. EUR a v případě ostatních aktivit je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše plánované alokace dané aktivity.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Pro více informací o možnostech financování UniCredit Leasing nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

 

Kontakt

Základní informace

Bude upřesněno

Příjem žádostí

Výstavba solárních, větrných, malých vodních elektráren a tepelných čerpadel

Na co lze čerpat

45-80 %

Kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace pro malé a střední podniky na zavádění obnovitelných zdrojů energie. Z programu lze financovat výstavbu solárních, větrných, malých vodních elektráren a tepelných čerpadel.
Odesílání...