Dotace na úsporu vody v průmyslu

Dotace na úsporu vody v průmyslu pro malé, střední i velké podniky.

Otevřený
Dotace - úspora vody v průmyslu

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, resp. v procesu poskytování služeb – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vody;
 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další), přímá recyklace ve vybraných odvětvích služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených;
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení;
 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení;
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody;
 • Využívání potenciálu odpadní páry (záchyt a odběr tepla a další využití v technologickém procesu podniku);
 • Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením);
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody;
 • Zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod;
 • Zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji;
 • Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků;
 • Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.

Další informace:

 • Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty (MSP + VP)
 • Alokace: 1 000 000 000,- Kč
 • Cílové území: Území Česka, včetně území hl. m. Prahy

Připravována je také výzva z OP TAK:

 • Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty (MSP + VP)
 • Alokace: 48 499 610 € (cca 1,25 mld. Kč)
 • Cílové území: Území Česka, mimo území hl. m. Prahy

 

Kontaktujte nás

Základní informace

Bude upřesněno

příjem žádostí

Optimalizace spotřeby vody, opětovné využití vody...

na co lze čerpat

Bude upřesněno

kolik může projekt získat

Malé, střední a velké podniky

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

Dotace na úsporu vody v průmyslu pro malé, střední i velké podniky.
Odesílání...