ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách

Dotace na revitalizaci budov veřejného sektoru a veřejné infrastruktury s cílem snížení konečné spotřeby energie a využití OZE.

Připravuje se
Dotace ENERGov – Energetická účinnost a energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách

Z dotačního titulu lze financovat:

Dotační titul směřuje k podpoře revitalizace budov veřejného sektoru a veřejné infrastruktury s cílem snížení konečné spotřeby energie a využití OZE. Důraz je ale kladen také na zajištění vnitřní kvality prostředí v budově, adaptaci na změnu klimatu a využití z pohledu uplatnění inovativních technologií. 

Konkrétní přehled podporovaných opatření:

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,
 • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie,
 • výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.
 • výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy,
 • výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru.
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy,
 • zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

Specifikace možných žadatelů:

 • Veřejné a státní subjekty a jejich organizace (školy, kulturní a sportovní zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce)
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným subjektem
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Státní příspěvkové organizace
 • Spolky
 • Církve
 • Fundace
 • Ústavy atp.

Kde je možné projekt realizovat?

S výjimkou budov v majetku státu bude podpora určena pouze pro realizaci projektů na území hlavního města Prahy!

Kontakt

Základní informace

2024

příjem žádostí

Revitalizace budov veřejného sektoru a veřejné infrastruktury

na co lze čerpat

Veřejné a státní subjekty, státní podniky,...

kdo může čerpat

Bude upřesněno

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na revitalizaci budov veřejného sektoru a veřejné infrastruktury s cílem snížení konečné spotřeby energie a využití OZE.
Odesílání...