Evaluace a komunikační strategie, Naviga4

Evaluace a komunikační strategie

Naviga 4 je předním poskytovatelem služeb v oblasti evaluací, přípravy, analýz a řízení rozvojových programů a komunikačních strategií v České republice. Podíleli jsme se, nebo aktuálně pracujeme na přípravě a průběžném hodnocení většiny operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU v ČR. Vyhodnocujeme dopady ukončených programů a projektů. Našimi klienty v této oblasti jsou zejména orgány státní správy, kraje a města, pro které nabízíme:

Zpracování komplexních evaluačních projektů

 • Zpracujeme komplexní nezávislé hodnocení strategií a programů zaměřené na celkové dopady i dílčí aspekty jejich realizace a řízení.

 • Navrhneme metodiku analýzy a nástroje hodnocení.

 • Formulujeme jednoznačné závěry založené na důkazech a prakticky uplatnitelná doporučení.

Analýzy systému monitorování a hodnocení

 • Prověříme stávající procesy monitorování a hodnocení programu či organizace.

 • Navrhneme zpřesnění definovaných ukazatelů, nástrojů jejich sběru a metod vyhodnocování.

 • Vyškolíme pracovníky klienta.

Revize strategií, cílů a plánů organizace

 • Navrhneme opatření v podobě úpravy strategií, konkrétní kroky a časový plán jejich naplňování.

 • Definujeme měřitelné a kvantifikované cíle.

Navržení komunikační strategie

 • Provedeme analýzu aktuální situace z pohledu interní a externí komunikace.

 • Navrhneme vhodná témata, nástroje komunikace a jejich využití.

 • Stanovíme harmonogram plnění a rozpočet pro realizaci komunikační strategie.

Realizace komunikačních aktivit

 • Zpracujeme kvalitní publikace v lákavém grafickém provedení a další propagační materiály.

 • Zajistíme media a public relations - díky nám oslovíte široké a velmi specifické cílové skupiny.

Evaluace (vyhodnocení) komunikačních aktivit

 • Sestavíme evaluační metodiku šitou na míru potřebám klienta.

 • Navrhneme konkrétní doporučení ke dlouhodobému zlepšení komunikace.

 • Připravujeme evaluační plán pro pravidelná a dílčí vyhodnocení.