Monitoring a evaluace

Monitorování a evaluace představují základní činnosti strategického řízení. Jsou nástrojem pro zlepšování výkonnosti strategií, programů i projektů. Výstupy monitorování a evaluace umožňují ponaučit se z předchozích zkušeností, zlepšovat kvalitu služeb, zlepšit plánování a přidělování zdrojů. Jsou prostředkem jak dokládat odpovědné vynakládání zdrojů přinášející konkrétní výsledky a přínosy. 

Nabízíme:

Zpracování komplexních evaluačních projektů

  • Zpracujeme komplexní nezávislé hodnocení strategií a programů zaměřené na celkové dopady i dílčí aspekty jejich realizace a řízení.
  • Navrhneme metodiku analýzy a nástroje hodnocení na míru podle potřeb a možností klienta a specifik cílové skupiny.
  • Formulujeme jednoznačné závěry založené na důkazech a prakticky uplatnitelná doporučení.

Analýzy systému monitorování a hodnocení

  • Prověříme stávající procesy monitorování a hodnocení programu či organizace.
  • Navrhneme zpřesnění definovaných ukazatelů, nástrojů jejich sběru a metod vyhodnocování.
  • Vyškolíme pracovníky klienta.

Revize strategií, cílů a plánů organizace

  • Na základě výstupů hodnocení navrhneme opatření v podobě úpravy strategií, konkrétní kroky a časový plán jejich naplňování.
  • Definujeme měřitelné a kvantifikované cíle.