Zoologická zahrada hlavního města Prahy

Ekologická a návštěvnická revitalizace skalního masivu

Celková investice: 52 478 000 Kč

Dotace: 41 612 000 Kč

Doba realizace: 2011 – 2013

Popis projektu: Cílem projektu je provedení ekologické a návštěvnické revitalizace skalního masivu ve střední části Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Projekt přinese zlepšení kvality přírodního prostředí v hl. m. Praze. V rámci projektu dojde k zajištění skály proti řícení, odstranění náletové vegetace a výsadbě nových rostlin, obnově původní cesty - tzv. Zakázanky a k vybudování 2 nových expozic (druhově původní rostliny a živočichové) a vyhlídkové plošiny. Podél Zakázanky budou umístěny informační tabule zaměřené na geologické, botanické a zoologické zajímavosti skalního masivu. Po provedení revitalizace bude oblast zpřístupněna návštěvníkům ZOO.