VB Leasing SK spol. s r.o., Naviga4

VB Leasing SK spol. s r.o.

Naviga 4 s.r.o. ve spolupráci se společností EXE spol. s r.o., předním poskytovatelem služeb a řešení v oblasti informačních technologií na Slovensku realizovala projekt zavedení skóringového systému pro společnost VB Leasing SK spol. s r.o. Projekt sestával z analýzy a mapování existujících procesů v oblasti řízení kreditních rizik, návrh optimalizace procesů včetně automatizace vybraných kroků, vytvoření pracovních postupů a zpracování příručky pro ošetření kreditních rizik. Společnost v současnosti poskytuje klientovi poradenskou podporu při vývoji a implementaci IT řešení skóringového systému.