Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Naviga4

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Analýza systému tvorby technických norem na národní, evropské resp. mezinárodní úrovni

Popis projektu: Cílem projektu je vytvořit lepší předpoklady pro zajištění a udržení úspěšného vývoje v oblasti tvorby technických norem a pro plnění podmínek spolupráce s evropskými a mezinárodními normalizačními organizacemi a zvýšit tak výkonnost, kvalitu a transparentnost služeb poskytovaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Celková investice: 21 678 780 Kč

Dotace: 18 426 963 Kč

Doba realizace: 2010 – 2012