Uherský Brod, Naviga4

Uherský Brod

Analýza procesního řízení, vytvoření katalogu rolí a procesního modelu

Doba realizace: 2010 – 2011

Popis projektu: Hlavním cílem projektu je optimalizovat a standardizovat agendy Městského úřadu v Uherském Brodě a jasně formulovat práva a povinnosti pro úředníky. V rámci analytické části se realizuje množství průzkumů mezi zástupci městského úřadu, ale i mezi obyvateli města. Výsledkem výzkumu je přesná metodika doprovozená sérií školení vybraných zaměstnanců.