Třebíč

Tělocvična Základní školy Václavské náměstí 44

Celková investice: 55 426 000 Kč

Dotace: 38 490 000 Kč

Doba realizace: 2008 – 2011

Popis projektu: Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění vybavenosti Základní školy Horka–Domky v oblasti sportu a tělesné výchovy. Realizací projektu dojde k významnému zkvalitnění dosavadní výuky tělesné výchovy na této škole. Díky lepší organizaci výuky budou moci pedagogové během hodin tělesné výchovy aplikovat inovativní metody a individuálně přistupovat k žákům. Díky tomu bude zvýšena kvalita výuky na ZŠ Horka-Domky. Definovaný problém bude vyřešen prostřednictvím vybudování nové tělocvičny. V rámci projektu bude taktéž rekonstruován vnitřní prostor stávající tělocvičny a bude vybudován spojovací krček, který propojí novou budovu se stávající tělocvičnou a budovou školy.