Story Design, a.s., Naviga4

Story Design, a.s.

Modernizace výrobní základny pro zpracování plechů

Celková investice: 6 310 000 Kč

Dotace: 2 524 000 Kč

Popis projektu: Projekt spočíval v pořízení technologického souboru na kovovýrobu, který obnášel CNC řízený vysekávací lis, nástroje pro vysekávací lis, nástroje na ohraňovací lis na nerez, odporový svařovací stroj a manipulační techniku (vysokozdvižný vozík). Realizací projektu společnost získala možnost rozšíření stávající výroby o kovovýrobu, kterou dosud společnost částečně zajišťuje formou externích služeb, nová technologie se navíc stala základním předpokladem pro realizaci velkých zakázek.