Státní správa

Ministerstvo dopravy

Komunikační audit včetně nastavení systému zpětné vazby

 

Ministerstvo financí

Propagace a publicita Finančních mechanismů EHP/Norska

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Metodické sjednocení vybraných činností a vzdělávání zaměstnanců

 

Státní fond životního prostředí

Nastavení efektivní komunikace s klienty SFŽP ČR

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OP LZZ

 

Ministerstvo vnitra

Expertní pomoc konečným příjemcům podpory v rámci vybraných výzev Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

 

Ministerstvo spravedlnosti

Služby podpory řízení projektu „Úprava Obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správy“

 

Ministerstvo vnitra

Národní informační systém integrovaného záchranného systému

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Příprava digitalizace procesů v oblasti územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu

 

Ministerstvo dopravy

Vytvoření informačního portálu pro optimalizaci veřejné dopravy

 

Generální ředitelství cel

Zavedení systému eCustoms

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Analýza komunikace ministerstva v rámci dvou dotačních titulů

 

Ministerstvo vnitra

Analýza komunikačních potřeb ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU