Státní fond životního prostředí

Nastavení efektivní komunikace s klienty SFŽP ČR

Doba realizace: 2010 – 2011

Popis projektu: Projekt zahrnoval v první fázi zpracování komunikačního auditu a vytvoření komplexní strategie komunikace. Následovala realizace sociologického výzkumu interní komunikace, vytvoření hodnotícího modelu a sociologického šetření a konečně realizace tohoto šetření. Posledním krokem bylo vyhodnocení výsledků a návrh doporučení ke zlepšení interní komunikace zanesené do závěrečné zprávy.