Soběkury, Naviga4

Soběkury

Oprava kanalizačního řadu Soběkury - náves

Celková investice: 1 234 496 Kč

Dotace: 1 222 596 Kč

Doba realizace: listopad 2007 – květen 2008

Popis projektu: Realizací projektu se vyřešil havarijní stav kanalizačního řadu v části obce Soběkury – byla obnovena plná funkčnost a propustnost kanalizace, čímž se zabránilo dalším škodám na majetku obyvatel v okolí rekonstruovaného úseku. Dalším přínosem realizace projektu je snížení zápachu, který kanalizace svou nefunkčností způsobovala.