Santé Network, s. r. o., Naviga4

Santé Network, s. r. o.

Zavedení služby „Teledoktor“ pro klienty Santé, s.r.o.

Celková investice: 4 323 000 Kč

Dotace: 3 650 000 Kč

Doba realizace: 2009 – 2010

Jak zefektivnit a přiblížit lékařské služby obyvatelům hlavního města Prahy? Nejlépe prostřednictvím moderních technologií. Na tento cíl se ve svém projektu Teledoktor zaměřila firma Santé. Unikátní nonstop služba, která je poskytována prostřednictvím smluvních lékařů a Call centra - Linky Santé, představuje nový způsob komunikace mezi pacientem a lékařem. Naviga4 v tomto unikátním projektu asistovala při podání žádosti a následné administraci projektu.