Samospráva

Havířov

Identifikace aktuálních společenských problémů a kvality života ve městě Havířově v návaznosti na aktualizaci strategického plánu rozvoje města pomocí výzkumu veřejného mínění 

 

Jeseník

Zvyšování efektivity výkonu veřejné správy v obci Jeseník

 

Uherský Brod

Analýza procesního řízení, vytvoření katalogu rolí a procesního modelu

 

Třebíč

Tělocvična Základní školy Václavské náměstí 44

 

Obec Strašice

Zateplení základní a mateřské školy

 

Městská část Praha 7, úřad MČ

Využití obnovitelných zdrojů v budově ZŠ T.G.M.

 

Moravskoslezský kraj

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje

 

Město Milovice

Radnice Milovice

 

Město Jeseník

Zavedení procesního řízení v rámci MěÚ Jeseník

 

Obec Holoubkov

Vestavba půdních bytů a přístavba výtahu DPS Holoubkov

 

Město Boskovice

Odstranění závad energetického auditu budov ve vlastnictví Města Boskovice - ZŠ Boskovice

 

Soběkury

Oprava kanalizačního řadu Soběkury - náves

 

Město Dobrovice

Revitalizace náměstí v Dobrovici