Příspěvkové organizace, Naviga4

Příspěvkové organizace

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Analýza systému tvorby technických norem na národní, evropské resp. mezinárodní úrovni

 

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

Ekologická a návštěvnická revitalizace skalního masivu

 

Národní technická knihovna

Efektivní informační služby pro veřejnost a státní správu

 

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

Rekonstrukce Gočárových domů

 

Česká agentura na podporu obchodu (CZECHTRADE)

Rozvoj internetového portálu BusinessInfo.cz

 

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

Rekonstrukce mlýnského náhonu Strouha