PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s.

Realizace energetických úspor s využitím OZE v budovách areálu Nový PORG

Celková investice: 17 971 504 Kč

Dotace: 16 174 353 Kč

Doba realizace: 2010

Popis projektu: Předmětem projektu byla realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy gymnázia a to prostřednictvím provedení zateplení obvodového pláště, instalace MaR a využití tepelných čerpadel pro zajištění vytápění budovy a ohřevu TUV.