Orchard Hotel a.s., Naviga4

Orchard Hotel a.s.

Profesionálem v své práci - školení zaměstnanců hotelu Park Inn Ostrava

Celková investice: 5 394 000 Kč

Dotace: 5 394 000 Kč

Doba realizace: 2010 – 2012

Popis projektu: Cílem předkládaného projektu je prostřednictvím odborného vzdělávání rozšířit a prohloubit kvalifikaci všech 55 zaměstnanců hotelu Park Inn Ostrava. Projekt zajistí jejich profesní růst a posílí udržitelnost pracovních míst.

Tréninky jsou zaměřené na následující oblasti:

1. adaptační program - rozšíření základních pracovních dovedností

2. odborné a IT tréninky s využitím e-learningu

3. rozvoj manažerských dovedností

4. vytvoření interního lektorského týmu

5. jazyková výuka (zahrnující využití multimédií, internetu a Skype)