Obec Holoubkov

Vestavba půdních bytů a přístavba výtahu DPS Holoubkov

Celková investice: 11,1 mil. Kč

Dotace: 10 264 875 Kč

Doba realizace: 2009 - 2011

Popis projektu: Cílem projektu je zvýšení vybavenosti obce Holoubkov infrastrukturou pro poskytování sociálních služeb seniorům a invalidním důchodcům. V rámci projektu dojde k navýšení kapacity domu s pečovatelskou službou o 4 bytové jednotky a zajištění bezbariérového přístupu pro nové i stávající bytové jednotky.