MorphoCards Czech s.r.o., Naviga4

MorphoCards Czech s.r.o.

Investice na pořízení vybavení pro doplnění a rozšíření výzkumných a vývojových kapacit firmy, která se zabývá výrobou platebních, identifikačních a jiných karet. Půjde například o soustavu testerů a analyzátorů, aparaturu k ověření odolnosti karet nebo horkou komoru pro materiálové testování.

Dotace: 3 000 000 Kč