Ministerstvo vnitra, Naviga4

Ministerstvo vnitra

Expertní pomoc konečným příjemcům podpory v rámci vybraných výzev Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Doba realizace: 2010 – 2011

Popis projektu: Primárním cílem této zakázky zrychlení a zefektivnění čerpání prostředků z IOP a OP LZZ. Tohoto cíle bude dosaženo zejména hladkým průběhem administrace na straně příjemců dotace v průběhu realizace i následného provozu projektů podpořených v některé z výzev IOP/OP LZZ. Cíl veřejné zakázky se přímo promítá do struktury služeb nabízených uchazečem příjemcům dotace i OSF, jakožto vyhlašovatele výzev v IOP a OP LZZ.