Ministerstvo vnitra

Národní informační systém integrovaného záchranného systému

Celková investice: 527 650 000 Kč

Dotace: 518 550 000 Kč

Doba realizace: 2008 – 2013

Popis projektu: Cílem projektu je zefektivnit příjem volání a zajistit výměnu informací o vyslaných silách a prostředcích na místo události. Díky rychlejšímu zásahu přispěje projekt ke snížení škod na životech, zdraví a majetku cílových skupin -občanů, ekonomických subjektů a návštěvníků ČR, a snížení následků na životním prostředí.

Projekt vybuduje jednotnou systémovou a technologickou platformu pro příjem tísňového volání a výměnu operačních dat základních složek IZS. Díky projektu se zlepší vzájemná koordinace a interoperabilita těchto složek při příjmu tísňových volání a vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem.