Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Naviga4

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Analýza komunikace ministerstva v rámci dvou dotačních titulů

Naviga 4, s.r.o. pro Ministerstvo školství realizovala zakázku zaměřenou na analýzu komunikačních potřeb ministerstva jako orgánu odpovídajícího za řízení dvou dotačních titulů fondů EU v ČR, konkrétně Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Součástí zakázky bylo i vytvoření komunikační strategie obou dotačních titulů a příprava věcné části zadávací dokumentace výběrového řízení na komunikační služby.