Ministerstvo průmyslu a obchodu

Metodické sjednocení vybraných činností a vzdělávání zaměstnanců

Doba realizace: 2012

Popis projektu: Projekt je součástí širšího projektu procesní optimalizace na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Zahrnuje ověření optimalizovaného procesního modelu v organizacích resortu, vytyčení a zpracování detailního variantního návrhu metodiky, detailní rozpracování vybrané varianty a její implementace. Dále bude uspořádáno školení vedoucích pracovníků a vlastníků procesů.