Ministerstvo pro místní rozvoj

Příprava digitalizace procesů v oblasti územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu

Celková investice: 43 281 000 Kč

Dotace: 43 281 000 Kč

Doba realizace: 2010 – 2011

Popis projektu: Hlavním cílem je vytvořit předpoklady pro digitalizaci procesů územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů dle Stavebního zákona, díky němuž dojde ke zvýšení efektivity a transparentnosti řízení ve vztahu k jeho účastníkům. Projekt přispěje k racionalizaci a zavedení správné rozhodovací praxe v oblasti ÚSaVŘ, která je jednou ze stěžejních kompetencí MMR.

Dílčí cíle:

- identifikace rizikových oblastí, eliminace nedostatků, zkvalitnění veřejných služeb

- provedení analýzy současného stavu vedoucí ke snížení administrativní zátěže a odstranění nadbytečné regulace prostřednictvím procesních modelů a reengineeringu

- zlepšení vertikální a horizontální komunikace mezi účastníky (úřady, veřejnost atd.)

- zavedení projektového a procesního řízení