Ministerstvo práce a sociálních věcí, Naviga4

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OP LZZ

Naviga 4, s.r.o. uskutečnila pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zakázku Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OP LZZ. Cílem této zakázky bylo prověřit aktuální stav informovanosti cílových skupin Komunikačního plánu OP LZZ (KoP) o Evropském sociálním fondu a o OP LZZ a vyhodnotit reálný dopad aktivit KoP, včetně prověření účinnosti informačních a propagačních nástrojů.

Zakázka obsahovala:

  • analýzu věcného a finančního pokroku v realizaci KoP OP LZZ v letech 2007 - 2010,
  • komplexní analýzu povědomí a postojů cílových skupin k ESF a OP LZZ,
  • kriteriální hodnocení komunikačního procesu – plánování, řízení a vyhodnocení komunikačních aktivit operačního programu,
  • metodická doporučení pro plánování, řízení a vyhodnocení komunikace pro období 2011 - 2015,
  • doporučení a příklady dobré praxe v rámci vybraných oblastí komunikačních aktivit a postupů,
  • tři kvantitativní a pět kvalitativních šetření zaměřených na analyzování postojů cílových skupin OP LZZ a sledování pokrytí témat souvisejících s implementací OP LZZ a ESF v českých médiích.