Ministerstvo financí

Propagace a publicita Finančních mechanismů EHP/Norska

Doba realizace: 2008 – 2011

Popis projektu: Projekt zahrnoval návrh struktury informačních publikací pro širokou a odbornou veřejnost (např. potenciální žadatelé o dotace z Finančních mechanismů EHP/Norska) a jejich kompletní redakční a grafické zpracování publikací včetně vytvoření grafického návrhu, vytvoření fotodokumentace projektů, kontaktování jednotlivých realizátorů projektů a sestavování příběhů realizovaných projektů. Publikace byly dále v rámci projektu přeloženy do angličtiny a vytištěny.