Ministerstvo dopravy

Komunikační audit včetně nastavení systému zpětné vazby

Doba realizace: 2011 – 2012

Popis projektu: Předmětem zakázky bylo provedení komplexní analýzy interní a externí komunikace a systému sběru zpětné vazby pro Ministerstvo dopravy, společně s návrhem nové komplexní komunikační struktury.