Ministerstvo dopravy, Naviga4

Ministerstvo dopravy

Vytvoření informačního portálu pro optimalizaci veřejné dopravy

Celkové náklady: 257 094 000 Kč

Dotace: 218 529 000 Kč

Doba realizace: září 2009 - červenec 2013

Popis projektu: Cílem projektu je vytvoření informačního portálu, pomocí něhož dojde k optimalizaci veřejné dopravy a k vzájemnému provázání jejích jednotlivých úrovní pro snadnější komunikaci. Informační portál bude využívat tzv. Celoresortní manažerský informační systém, který bude centrálně shromažďovat informace z provozovaných transakčních informačních systémů organizace. Na projekt bylo zažádáno z Integrovaného operačního programu.