MEVA a.s.

Výroba podzemních kontejnerů

Celková investice: 12 580 000 Kč

Dotace: 5 032 000 Kč

Doba realizace: 2011

Popis projektu: Cílem inovačního procesu žadatele je vývoj a osvojení výroby nové technologie sběru a manipulace s komunálním odpadem, jehož princip spočívá ve shromažďování zejména vytříděného komunálního odpadu do speciálních kontejnerů umístěných pod úrovní chodníku. Jedná se o současný trend, který k nám přichází ze Skandinávie a Beneluxu. V porovnání se standardním způsobem sběru tříděného i směsného komunálního odpadu do kontejnerů o velikosti 1100 litrů, lze měřitelné přínosy počítat zredukováním zastavěné plochy chodníku či ulice až o 70%, což je dnes velmi aktuální téma v hustě obydlených či jinak intenzivně využívaných aglomerací jako jsou sídliště, nákupní centra, sportoviště, dálniční odpočívadla apod.