Městská část Praha 7, úřad MČ, Naviga4

Městská část Praha 7, úřad MČ

Využití obnovitelných zdrojů v budově ZŠ T.G.M.

Celková investice: 22 500 000 Kč

Dotace: 20 800 000 Kč

Doba realizace: 2010

Popis projektu: Cílem projektu bylo dotažení energetických úspor spojených s provozem budovy základní školy prostřednictvím provedení zateplení střechy a využití obnovitelných zdrojů v podobě instalace 16 tepelných čerpadel. Výstupem projektu bylo celkové snížení energetické náročnosti budovy o 35 %.