Město Milovice

Radnice Milovice

Celková investice: 63 mil. Kč

Dotace: 55 mil. Kč

Doba realizace: 2010 - 2011

Popis projektu: Předmětem projektu je revitalizace části největšího brownfieldu na území města Milovice a jeho využití pro potřeby městského úřadu a doprovodných služeb. Výstupem projektu bude reprezentativní budova radnice, která vytvoří základ pro vytvoření chybějícího a funkčního centra města, které bylo v minulosti významně poznamenáno přítomností vojsk SSSR.