Město Jeseník

Zavedení procesního řízení v rámci MěÚ Jeseník

Celková investice: 876 000 Kč

Doba realizace: 2010 – 2011

Popis projektu: Předmětem veřejné zakázky je zavedení procesního řízení do MěÚ Jeseník. Cílem veřejné zakázky je realizace činností v oblasti nastavení interních procesů a analýzy informačních systémů vedoucích k zefektivnění vynakládání financí úřadu, jednoznačnému vymezení pracovních činností a kompetencí jednotlivých zaměstnanců. Jednotlivé činnosti budou soustředěny na identifikaci klíčových procesů, návrh změn, stanovení výkonnostních ukazatelů, analýzu rizik a redesign interních procesů. Současně bude provedena analýza stávajících informačních systémů úřadu s cílem integrovat dílčí informační systémy úřadu do jednoho vzájemně propojeného celku, který bude sloužit jako informační podpora pro procesní řízení MěÚ Jeseník.

V rámci zakázky jsou požadovány následující činnosti:

- Identifikace klíčových procesů, návrh změn a redesign interních procesů

- Analýza procesů a vazeb IS v rámci řešení portálového intranetu ORP, integrace vnitřního chodu úřadu