Město Dobrovice, Naviga4

Město Dobrovice

Revitalizace náměstí v Dobrovici

Celková invetsice: 41 781 653 Kč

Dotace: 38 648 029 Kč

Doba realizace: září 2007 - květen 2010

Popis projektu: Pro město Dobrovice byl vypracován projekt revitalizace náměstí, který získal podporu z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Cílem projektu bylo zlepšit dopravní situaci na náměstí, zvýšit bezpečnost chodců, vytvořit zelenou zónu určenou pro krátkodobou relaxaci a odpočinek lidí a dále umožnit automobilům vjezd do dvorů a objektů na náměstí.